Het Paardenwed

Het Paardenwed

De panden op de hoek van Jansstraat/Nieuwe Gracht en Korte Jansstraat zijn jaren een treurig stukje Haarlem geweest. Treurig maar ook fotogeniek, met die halfverdwenen gevelreclame, bladderende verf, rot hout en lekkende goten. Er stond ook jarenlang een koffiehuisje naast.

Sinds 2006 waren er voorbereidingen voor een grootscheepse restauratie. Toen in april 2006 een deel van de gevel aan de achterkant in de Bakenessergracht stortte, was de tijd rijp om met restaureren te beginnen. De restauratie is in 2009 voltooid en nu is het Paardenwed in gebruik als kantoor.
Op de website van de Vrienden van de Bakenes staat iets over de geschiedenis van het Paardenwed.

Restauratie Het Paardenwed

De panden die samen het Paardenwed vormen lijken op instorten te staan, wat nog eens versterkt (!) wordt door de houten balken die het zaakje bij elkaar moeten houden.

Achter de schermen

Het Paardenwed verdwijnt achter steigers. Wanneer het dak vernieuwd en verhoogd wordt, is al snel te zien wat voor uitstraling de panden gaan krijgen.
In 2009 is de restauratie voltooid en is het Paardenwed als bedrijfspand in gebruik genomen.